Warsztaty praktycznego wyszukiwania informacji w bazach patentowych

Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteki Politechniki Łódzkiej zaprasza bibliotekarzy zainteresowanych informacją patentową na bezpłatne warsztaty praktycznego wyszukiwania informacji w bazach patentowych, które odbędą się w dniach 28-29 marca 2017 r. Więcej informacji na stronie OIP BPŁ. Zgłoszenia należy przesłać na adres oipbpl@lib.p.lodz.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń, pozostało kilka wolnych miejsc.