Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

Pod takim hasłem odbędzie się 15 lutego 2017 r., w Narodowym Instytucie Audiowizualnym konferencja, podczas której omówione zostaną takie zagadnienia, jak digitalizacja zasobów bibliotecznych, otwarte zasoby edukacyjne, standardy archiwizacji dokumentów elektronicznych, zastosowanie technologii mikrokomputerów w bibliotekach, prawnoautorskie aspekty działalności bibliotek i archiwów, problemy podatkowe w funkcjonowaniu bibliotek i archiwów, długoterminowa archiwizacja publikacji elektronicznych, projektowanie i ocena systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza.

Nadesłała: E. Korzeniowska