Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznych

W październiku 2016 r. w Bibliotece PŁ odbyło się seminarium dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy nie chcieli się ze sobą rozstać. Wstępnie zaplanowano, że w 2017 r. również jedna z bibliotek naukowych takie spotkanie zorganizuje. Która? Na decyzję czekamy! Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z materiałami poseminaryjnymi. Są one zaledwie namiastką spotkania, ale wobec braku publikacji na ten temat mogą być dla czytelników EBIB interesujące. Sprawozdanie z seminarium autorstwa M. Błach opublikowane zostało w czasopiśmie „Biblioteka i Edukacja”.