Otwarte zasoby w Polsce

Platforma Otwartej Nauki podała w newsletterze podsumowanie dotyczące postępów w otwartości. Przeczytać można m.in., że: