Konferencja „Biblioteka dla Dydaktyki”

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zaprasza na bezpłatną konferencję „Biblioteka dla Dydaktyki”, która odbędzie się w dniu 10.02.2017r. Spotkanie odbywa się w ramach XXXV FORUM Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencja jest kolejnym spotkaniem bibliotekarzy i naukowców organizowanym przez WSB w Chorzowie. Tegoroczna poświęcona będzie rozważaniom, w jaki sposób usługi bibliotek akademickich
i szkolnych mogą wspierać procesy dydaktyczne. Prelegenci zaprezentują nowoczesne rozwiązania w tym zakresie oraz liczne przykłady dobrych praktyk.

Konferencja objęta jest patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kszoltys@chorzow.wsb.pl lub telefonicznie (32 3498471, 32 3498505). Informacji udzielają Karina Szołtysik i Bogumiła Urban.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Nadesłała: Bogumiła Urban