Poczytaj o serwisach dziedzinowych

Ukazał się nowy numer Biuletynu EBIB (już 169 numer) zatytułowany: Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach. Nasi autorzy  piszą o kompetencjach w odniesieniu do bibliotekarzy dziedzinowych, którzy funkcjonują na uczelniach w mniej lub bardziej sformalizowanych strukturach, a także o sieciowych serwisach dedykowanych różnym grupom użytkowników. Bardzo ciekawe przykłady znajdą Państwo w niniejszym numerze. Zachęcamy do lektury.