Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – konferencja we Lwowie

Naukowo-Techniczna Biblioteka Uniwersytetu Narodowego – Politechnika Lwowska zaprasza do udziału w Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej”, która odbędzie się w dn. 18-19 maja 2017 r.
Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • zasoby informacyjne biblioteki (elektroniczne bazy danych, katalogi, biblioteki cyfrowe, wystawy elektroniczne),
  • nowe technologie i web-serwisy biblioteczne (wyszukiwarki internetowe, wirtualne usługi on-line, witryny internetowe, mobilne wersje stron, sieci społecznościowe, Wikipedia),
  • kształcenie informacyjno-komunikacyjne użytkowników bibliotek, popularyzacja czytelnictwa,
  • wizerunek i funkcjonowaniе bibliotek akademickich w środowisku lokalnym i regionalnym; promocja biblioteczna, Public Relations.

Organizatorzy: Naukowo-Techniczna Biblioteka Uniwersytetu Narodowego – Politechnika Lwowska, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, z udziałem Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Karazina, Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Technicznego – Charkowskiego Instytutu Politechnicznego i Naukowej Biblioteki im. M. Maksymowicza Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki.

Rejestracja będzie otwarta w terminie 20 grudnia 2016 r. – 1 maja 2017 r. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału z referatem lub bez.

Organizatorzy zapewniają druk materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanej publikacji, w związku z czym zastrzegają prawo odrzucenia tekstów. Wszystkie prezentacje z konferencji będą zamieszczone w otwartym repozytorium biblioteki. Zainteresowanych prelegentów prosimy o nadesłanie tytułu i streszczenia wystąpienia (300-500 wyrazów) do 20 lutego 2017 r. w języku ukraińskim, polskim lub angielskim. Pełny tekst referatu należy nadesłać pocztą elektroniczną do dnia 1 maja 2017 r. Przewidywany czas wystąpienia to 15-20 min.

Miejsce konferencji  Naukowo-Techniczna Biblioteka Uniwersytetu Narodowego – Politechnika Lwowska, Ukraina, Lwów, ul. Profesorska1. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z komitetem organizacyjnym, również w języku polskim: Renata Samotyj (rsamotyj@gmail.com) oraz ntb.nulp@gmail.com.

Nadesłała: R. Samotyj