Raport z badań użytkowników Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich powołała Zespół ds. komunikacji z operatorem systemu PBN, który ma reprezentować środowisko bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w kontaktach z operatorem technicznym Polskiej Bibliografii Naukowej. Niedawno zamieściliśmy w serwisie EBIB dla Państwa ankietę, a dziś przedstawiamy jej wyniki zawarte w Raporcie z badań użytkowników Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, opracowanym przez jedną z naszych redaktorem – Ewę Rozkosz.