Udział polskich bibliotekarzy w Kongresie IFLA 2017

Na wniosek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje w I połowie 2017 roku uruchomienie programu stypendialnego dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, umożliwiającego udział w Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu. Pan Minister ponadto zwrócił się do Pani Anny Zalewskiej, Ministra Edukacji Narodowej, oraz Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z prośbą o uruchomienie analogicznych programów dofinansowania uczestnictwa w Kongresie IFLA we Wrocławiu dla pracowników bibliotek działających w obszarach edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej na stronie SBP.