Wykład Marcina Pastwy „Stare obrazy – nowe media”

Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie zaprasza na wykład Marcina Pastwy „Stare obrazy – nowe media” w ramach VIII edycji otwartych wykładów o sztuce.

Antyczne użycie terminu technè wskazuje na istotne połączenie kontekstu technicznego ze sztuką, jednak dopiero wraz z upowszechnieniem się fotografii rozpoczął się okres technicznej reprodukcji obrazów. Za sprawą materialnej przemiany sposobu obrazowania, zyskującej poprzez techniczny wymiar charakter masowy nastąpiła także zmiana sposobu myślenia o sztuce. Przyspieszona migracja obrazów, nie tylko w tradycyjnym obszarze działań artystycznych, ale również na polu nauk o
sztuce, sprawia, że „ruchome” i reprodukowalne obrazy są nie tylko przedmiotem badań, lecz stają się impulsem do nowego spojrzenia na dawne dzieła. Wykład będzie próbą przyjrzenia się różnym formom dialogu historii sztuki (rozumianej jako dyscyplina naukowa) z mediami i nowymi technologiami.

Marcin Pastwa – adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL. Publikował w „Kontekstach”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Ethosie”, „Rocznikach Humanistycznych” artykuły dotyczące metodologii historii sztuki, problematyki funkcjonowania obrazu w sztuce i w historii sztuki, zajmował się m.in. twórczością Grzegorza Bednarskiego, organizując w Lublinie wystawy jego prac w Galerii Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Galerii
Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika, redaktor wydawnictw zbiorowych i książek, autor haseł w Encyklopedii Katolickiej i tłumaczeń, pracuje nad książką poświęconą twórczości Cy Twombly’ego.

Nadesłała: M. Horabik-Piasecka