Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło właśnie podręcznik w zakresie „Ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego”. Jest to komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (ISP) a został opracowany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertami. Podręcznik zawiera rozdziały dotyczące bibliotek, archiwów i muzeów. Niezależnie od tego, czy 400-stronicowa publikacja realizuje zakładane cele,  z podręcznikiem muszą się zapoznać wszyscy bibliotekarze z bibliotek publicznych oraz bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Te instytucje są zobowiązane do udostępniania informacji sektora publicznego.  Obowiązkiem nie są objęte biblioteki naukowe, których organizatorami nie są jednostki sektora publicznego oraz biblioteki  szkolne i pedagogiczne. Pisaliśmy o ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego już wielokrotnie http://www.ebib.pl/?p=7059  tu http://www.ebib.pl/?p=3136  tu http://www.ebib.pl/?p=1505  i tu http://www.ebib.pl/?p=3124  – zachęcamy do ponownego zapoznania się z informacjami.