Impresariat w bibliotece – nowy numer „Biuletynu EBIB”

Czytelnikom polecamy nowy numer „Biuletynu EBIB”, a w nim artykuły dotyczące impresariatu w bibliotece. Temat jest odpowiedzią na Państwa oczekiwania – zarówno autorów, którzy zechcieli podzielić się własnymi doświadczeniami, jak i czytelników, którzy prosili o konkretne wskazówki czy przykłady dobrych praktyk inspirujących do działania. Dążąc do kompletności, dołożyliśmy starań, aby niniejszy numer zawierał głos różnych typów bibliotek. Mamy więc wśród autorów reprezentantów pracowników bibliotek publicznych, pedagogicznych i akademickich. Dziękujemy autorom za dobrą współpracę.
Zachęcamy do lektury całego numeru – jest o czym czytać!
I. Sójkowska i A. Marciniak