Nagroda Premiera dla bibliotekarza

Dr Bartłomiej Włodarczyk z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINSB UW) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską zatytułowaną Zastosowanie map tematów w językach haseł przedmiotowych na przykładzie języka haseł przedmiotowych biblioteki narodowej.
Praca została opublikowana przez SBP
Gratulujemy Panie Bartku!