Oceń ustawę o prawie autorskim

Fundacja EIFL przygotowała materiał służący ocenie zakresu dozwolonego użytku bibliotek. Lista kontrolna przedstawia typowe  działania bibliotek, które powinny być objęte dozwolonym użytkiem a lista rankingowa pozwala ocenić krajowe rozwiązań prawnych w zakresie dozwolonego użytku przyznanego bibliotekom. Więcej na stronie  http://www.eifl.net/news/rate-my-copyright-law-how-well-does-your-law-support-libraries.