Badania Naukowe „Ocena i Rozwój Czasopism Naukowych – Podnoszenie Jakości I Standardów Wydawniczych” – seminarium

W imieniu organizatora Centrum Promocji Informatyki zapraszamy na ważne dla nauki, bibliotek naukowych, bibliotekarzy seminarium Badania Naukowe „Ocena i Rozwój Czasopism Naukowych – Podnoszenie Jakości I Standardów Wydawniczych”. Seminarium odbędzie się już 30 sierpnia w Warszawie. Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/rcn/formularz_pr10.php.

Ocena czasopism naukowych jest jednym z najważniejszych narzędzi ewaluacyjnych w polskim systemie polityki naukowej. Punkty przyznawane za publikacje w czasopismach odgrywają kluczową rolę w przyznaniu kategorii naukowej. Nieustannie zmieniające się zasady, bazy danych oraz regulacje prawne sprawiają, że redakcje muszą cały czas sprawdzać, co uległo zmianom. Nasze seminarium ma na celu pokazanie wydawcom, naukowcom i redaktorom, jakie są aktualnie obowiązujące w 2016 r. zasady oceny czasopism naukowych oraz pokazanie tego, jak rozumieć i intepretować najważniejsze zapisy. Równie ważne będzie przedstawienie, w jaki sposób można skutecznie zgłosić czasopismo do najważniejszych baz indeksujących.

W programie:
– Prawne i organizacyjne uwarunkowania oceny czasopism w Polsce.
– Warunki zgłoszenia czasopisma do bazy Web of Science Core Collection oraz bazy SCOPUS.
– Jak wdrażać i utrzymywać standardy etyczne w czasopiśmie naukowym.
– Podnoszenie jakości czasopisma poprzez efektywny system recenzji – peer-review game.
– Jak redaktor możne podnosić jakość publikowanych artykułów – dobre praktyki.
Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/rcn/index.php. Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;email: pr@konferencja.com.pl.