Małopolskie Forum Bibliotek 2016

Małopolskie Forum Bibliotek 2016 stawia za cel integrację szeroko pojętego środowiska bibliotekarskiego – pracowników bibliotek, bibliotekoznawców, a także przedstawicieli firm oferujących usługi dla bibliotek oraz ich odbiorców. Tegoroczny temat forum to „Kierunek – integracja”, a zatem integracja środowiska, integracja działań, integracja metadanych.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.