Literacka noosfera, czyli o opiekuńczej funkcji opowieści zaproszenie na webinarium

W poniedziałek 27 czerwca o godz. 18.00 Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza na trzecie tegoroczne webinarium pt. „Literacka noosfera, czyli o opiekuńczej funkcji
<opowieści>”, które poprowadzi prof. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb.

Tym razem ekspert skupi się na wyjaśnieniu pojęcia „noosfery literackiej”, gatunkach poezji ważnych dla małego dziecka oraz idei Herberta Reada, mówiącej o harmonizującej roli sztuki. Na koniec rozpatrzone zostaną także modele odbioru literatury inspirowane
kulturową teorią zabaw Rogera Cailloisa.

Alicja Ungeheuer-Gołąb – dr hab.prof.nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagog i literaturoznawca pracuje na Wydziale Pedagogicznym UR oraz w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Krośnie. Zajmuje się badaniami nad literaturą dziecięcą (głównie dla dzieci do 12 roku życia) widzianą w szerokiej perspektywie jej związków z pedagogiką, psychologią, antropologią kultury; obcowaniem dziecka ze sztuką,
zwłaszcza literaturą, teatrem i tańcem. Ponadto interesuje ją problematyka przekładu intersemiotycznego; literacka edukacja małego dziecka; odbiór literatury przez małe dziecko; terapeutyczne funkcje literatury dziecięcej.

Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć w link https://frsi.clickwebinar.com/literacka-noosfera-czyli-o-opiekunczej-funkcji-opowiesci oraz podać swoje imię i adres mailowy (można również włączyć opcję sprawdzania swojego sprzętu), następnie kliknąć przycisk „Wejdź”.

Rejestracji najlepiej dokonać15 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie.
W trakcie spotkania osoba moderująca, będzie służyć pomocą w razie jakichkolwiek trudności. Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej –
wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki. Udział w spotkaniu jest bezpłatny! Przed udziałem w spotkaniu prosimy także o zapoznanie się z niniejszymi informacjami.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet: Promocja czytelnictwa. Możliwość przeprowadzenia webinarium dzięki wsparciu i pomocy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Nadesłała: Oliwia Brzeźniak