„To, co pomiędzy słowem a obrazem. Dziecięca książka obrazkowa” – webinarium

W poniedziałek 6 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy na drugie w tym roku webinarium pt. „To, co pomiędzy słowem a obrazem. Dziecięca książka obrazkowa”, które poprowadzi mgr Marta Woszczak.

Podczas webinarium skupimy się na czytaniu obrazów oraz wyjaśnimy znaczenie terminu „przełom okulocentryczny”. W centrum rozważań znajdą się zagadnienia kultury wizualnej, istoty patrzenia oraz rozważymy kwestie dominacji obrazów nad słowem. Będziemy również rozmawiać o tym, że patrzenie, wygląd książki, jej walory estetyczne są niezmiernie ważne. Marta Woszczak magister filologii polskiej (specjalność edytorstwo), doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel pod tytułem „To, co pomiędzy słowem a obrazem. Współczesna dziecięca książka obrazkowa i ilustrowana w Polsce”. Jej zainteresowania badawcze obejmują: książkę i literaturę dziecięcą, sztukę ilustracji, picturebooki, edytorstwo, typografię oraz grafikę książki dziecięcej, preferencje estetyczne i czytelnicze dzieci i dorosłych, problematykę percepcji wzrokowej, jak również alfabetyzacji wizualnej, a także wtórnej oralności nowych mediów. Korektor, redaktor, grafik i operator DTP. Stale współpracuje z Ośrodkiem Badań Literatury
Dziecięcej i Młodzieżowej i wydawnictwem Przygotowalnia.
Marta Woszczak przetłumaczyła i wydała po raz pierwszy w Polsce niekwestionowany klasyk niemieckiej literatury dziecięcej, książkę, która doczekała się ponad 80 wydań w Niemczech, a także kilkunastu w Wielkiej Brytanii, Holandii i Rosji, czyli „Dzieci korzeni” Sybille von Olfers.

Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć w link: https://frsi.clickwebinar.com/to-co-pomiedzy-slowem-a-obrazem-dziecieca-ksiazka-obrazkowa oraz podać swoje imię i adres mailowy, (można również włączyć opcję sprawdzania swojego sprzętu), następnie kliknąć przycisk „Wejdź”. Rejestracji najlepiej dokonać 15 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie.
W trakcie spotkania osoba je moderująca, będzie służyć pomocą w razie jakichkolwiek trudności. Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej –
wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki. Udział w spotkaniu jest bezpłatny! Przed udziałem w spotkaniu prosimy także o zapoznanie się z informacjami
zawartymi http://www.biblioteki.org/webinaria/Przed_udzialem_w_webinarium_to_warto_wiedzie-.html

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet: Promocja czytelnictwa. Możliwość przeprowadzenia webinarium dzięki wsparciu i pomocy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Nadesłała: Oliwia Brzeźniak
Centrum Literatury Dziecięcej Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.