Z pałacowej biblioteki- zaproszenie na wernisaż

Galeria OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (ul. Peowiaków 12, I piętro)
zaprasza na wernisaż wystawy „Z pałacowej biblioteki” 22 kwietnia 2016 (piątek) godz. 12.00. „Z pałacowej biblioteki” – wystawa prezentująca w formie 18 plansz najciekawsze muzealia, gromadzone w zabytkowej bibliotece kozłowieckiej. To starodruki, czasopisma, ekslibrisy, nuty, a także prywatne pamiątki, np. listy i fotografie dawnych mieszkańców Kozłówki.

Z okazji obchodzonego Roku Mapy na planszach zaprezentowane są również plany, przewodniki (popularne bedekery) i mapy. Te ostatnie pochodzą z cennego zbioru „Atlas Hommanianus”, wydanego w Norymberdze w latach 1725-1803 w znanej oficynie Homanna i jego spadkobierców. Osobna plansza poświęcona jest zagadnieniom związanym z konserwacją książek. Wystawa „Z pałacowej biblioteki” prezentowana jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Po wernisażu wystawy, do godz. 14:30, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie będą jeździli pojazdami lubelskiej komunikacji miejskiej i z okazji przypadającego święta rozdawali podróżującym zakładki do książek. Dla osób, które tego dnia będą sobie umilały podróż lekturą, przygotowaliśmy specjalne upominki. Akcja została zorganizowana we współpracy z ZTM Lublin.

Zapraszamy!

Nadesłała: M. Horabik-Piasecka