Konferencja w Białymstoku

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w XXXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych ”Biblioteka przyszłości”, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2016 r. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk zwiększających poziom usług dostosowanych do potrzeb naszych użytkowników. Spotkanie będzie dobrą okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w bibliotekach polskich, jak i zagranicznych.

W zeszłym roku nasze środowisko doświadczyło sporego zamieszania związanego ze zmianami w Polskiej Bibliografii Naukowej oraz Modułem sprawozdawczym. Sądzimy, że warto podsumować nasze zmagania z przekazywaniem danych do tych baz, jak również zastanowić się, jak przygotować się do oceny parametrycznej w 2017 roku. W opracowanym przez MNiSW dokumencie „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce” znalazły się zalecenia związane z zapewnieniem otwartego dostępu do publikacji oraz danych badawczych powstających dzięki finansowaniu ze środków publicznych. Bibliotekom naukowym przypisano istotną rolę w koordynacji tych działań, kontaktów z wydawcami i naukowcami, doradztwa, szkoleń oraz promocji, tworzeniu i prowadzeniu repozytoriów.

Liczymy na referaty z tych ośrodków, w których repozytoria już istnieją lub są w fazie organizacji. Warto też się przyjrzeć rozwiązaniom przyjętym na świecie. Niewątpliwie czekają nas nowe zadania, które będzie łatwiej realizować we współpracy. Czekamy również na referaty przedstawiające wyniki prac badawczych, a także poruszające tzw. „gorące tematy”. Zapraszamy do zgłaszania referatów. Wszyscy referenci zostaną nagrodzeni upominkami. Pełne teksty referatów zostaną opublikowane w „Forum Bibliotek Medycznych” – 7 pkt. MNiSW. Więcej szczegółów dotyczących Konferencji możecie Państwo znaleźć na stronie: http://biblioteka.umb.edu.pl/konferencja