Plan działań dotyczący wprowadzenia otwartego dostępu

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), w którym zrzeszonych jest 40 polskich uczelni,  a także KRASP przyjęło „Plan działań dotyczący wprowadzenia otwartego dostępu„, w którym wytycza kierunki zmian i priorytety w tym zakresie.
Więcej informacji na stronie serwisu Otwarta Nauka.

Nadesłała: L. Stępińska-Ustasiak