Dolnośląska Biblioteka Publiczna digitalizuje regionalia

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu realizuje projekt „Digitalizacja zbiorów regionalnych” w ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+, priorytet „Digitalizacja”. Projekt wspiera przedsięwzięcie pod nazwą CYFROWY DOLNY ŚLĄSK. Celem projektu jest udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji XIX i XX-wiecznej kolekcji znajdującej się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku. Ich postać cyfrowa prezentowana jest na stronie Cyfrowego Dolnego Śląska pod adresem: http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=835.
Bibliotekarze skupili się na digitalizacji części książek i czasopism, które mogą stanowić cenne źródła historyczne w pracach badawczych. Do digitalizacji wybierają publikacje o różnorodnej treści, ale takie, które dotyczą zarówno całego Dolnego Śląska, jak i poszczególnych miejscowości.

Są to przede wszystkim publikacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne na terenach Dolnego Śląska, opracowania z danymi statystyczno-demograficznymi, sprawozdania wojewódzkiego konserwatora zabytków opisujące dolnośląskie zabytki oraz rys historyczny działalności wydawniczej Wilhelma Gottlieba Korna we Wrocławiu.

Biblioteka wybrała do projektu przede wszystkim publikacje o Kłodzku, takie jak: czasopisma „Gebirgsbote” i „Glatzer Land”, opis hrabstwa kłodzkiego z charakterystyką wszystkich miast z tego terenu, roczne raporty z działalności gimnazjum katolickiego w Kłodzku w latach 1924-1929 oraz przewodnik po Muzeum Regionalnym w Kłodzku. A obok nich publikacje dotyczące Nowej Rudy, Ząbkowic Śląskich oraz bazyliki w Wambierzycach.

Z uwagi na duże zainteresowanie czytelników materiałami kłodzkimi z tego okresu zamierzamy w przyszłości kontynuować digitalizację tej kolekcji.

Nadesłał: J. Czarnik