Research data in the humanities – seminarium

ICM UW zaprasza na seminarium “Research data in the humanities”. Przy udziale ekspertów z europejskich instytucji naukowych zostaną na nim omówione zarówno ogólne zagadnienia dotyczące danych badawczych w humanistyce i naukach o sztuce, jak i konkretne problemy z zakresu infrastruktury i zarządzania danymi. Seminarium jest skierowane do wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z ich wytwarzaniem, przetwarzaniem, analizowaniem, wykorzystaniem i udostępnianiem.

Seminarium organizowane jest przez powstające w ICM UW Otwarte Centrum Danych i ich Analiz (OCEAN), które ma służyć nie tylko naukom ścisłym, ale również humanistyce i naukom o sztuce. Szczegóły programu oraz biogramy prelegentów znajdą Państwo w pliku Research data in the humanities. Prosimy o rejestrację przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.icm.edu.pl/web/guest/seminarium-research-data-in-the-humanities do 10 grudnia 2015.
Informację nadesłała do EBIB: Lidia Stępińska-Ustasiak Platforma Otwartej Nauki ICM Uniwersytet Warszawski ul. Prosta 69 tel. 22 87 49 429 l.stepinska-ustasiak@icm.edu.pl @OpenSciPlatform @Lidia_Stepinska