70 lat działalności Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – wernisaż wystawy

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przygotowuje się do obchodów w roku 2016 trzech jubileuszy: 70lecia istnienia, 65lecia Nagrody Literackiej i 40lecia pisma „Pamiętnik Literacki”. Z tej okazji Biblioteka Narodowa zorganizowała wystawę po raz pierwszy prezentującą szerokiej publiczności bogaty dorobek i historię działalności Związku.

Wernisaż wystawy 70 lat działalności Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie odbędzie się w sobotę, 21 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w holu Biblioteki Narodowej (al. Niepodległości 213). Ekspozycję będzie można zwiedzać do końca grudnia w godzinach otwarcia Biblioteki.

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPnO) powstał w sierpniu 1946 r. w Londynie z inicjatywy Stanisława Strońskiego, ministra informacji emigracyjnego Rządu RP. Celem organizacji od początku istnienia była pomoc polskim pisarzom oraz obrona wolności myśli i słowa wobec narzuconej Polsce cenzury. W latach 1947–1971 Związek prowadził w Londynie Dom Pisarza, który stał się centrum polskiego życia kulturalnego na obczyźnie. W swej 70-letniej historii ZPPnO zrzeszał  najwybitniejszych pisarzy i poetów emigracyjnych. Obecnie należy do niego bez mała 90 twórców rozsianych po całym świecie. Prezesem Związku jest Andrzej Krzeczunowicz. Główna działalność ZPPnO ma miejsce w Londynie, gdzie znajduje się siedziba Związku. Organizowane są tam wieczory autorskie, promocje książek, spotkania z poezją, salony literackie z udziałem gości z Polski. Od 1951 r. Związek przyznaje corocznie Nagrodę Literacką, której laureatem może zostać pisarz mieszkający poza granicami kraju, kierujący się ideą niepodległości Polski. Od 2014 r. przyznawane są następujące wyróżnienia:
Nagroda Główna w dwóch kategoriach: za całokształt twórczości dla polskiego pisarza stale mieszkającego poza krajem oraz za popularyzowanie literatury i kultury polskiej na świecie.
Nagroda Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku w dwóch kategoriach: za książkę napisaną w języku polskim przez pisarza na stałe mieszkającego poza Polską oraz za opracowanie naukowo‑badawcze dotyczące literatury emigracyjnej, bez względu na miejsce zamieszkania autora.
Jury, któremu przewodniczy prezes Związku Pisarzy, ogłasza werdykt jesienią każdego roku. Nagrody wręczane są w Londynie na uroczystym Wieczorze Laureatów. Nagradzani byli m.in. Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński, Sławomir Mrożek, a także wieloletni kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej prof. Oskar Czarnik. Od 1976 r. ukazuje się rocznik ZPPnO „Pamiętnik Literacki”, zapoczątkowany przez Kazimierza Sowińskiego. Od pierwszej chwili pismo stało się ważnym łącznikiem między rozproszonymi po całym świecie pisarzami i platformą ukazującą ich wspólny dorobek. Do roku 1989 „Pamiętnik Literacki” był dla ośrodków naukowych i uniwersyteckich w kraju nieocenionym źródłem wiadomości na temat literatury polskiej diaspory, jej kondycji i samych pisarzy. Od 2006 r. pismo stało się półrocznikiem.  Do dziś ukazało się 50 tomów „Pamiętnika Literackiego”.

Nadesłał: Grzegorz Mazurowski