Po co bibliotekom normalizacja?

Zapraszamy do lektury nowego numeru Biuletynu EBIB. Tematem wiodącym jest normalizacja w bibliotekach, czyli ujednolicanie i standaryzacja działalności w różnych obszarach oraz stan prac nad opracowywaniem i tłumaczeniem norm w zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Życzymy miłej lektury, zachęcając do przemyśleń nad standardami i ujednolicaniem tego, co warto w bibliotekach normalizować.