Wielki Turniej Edukacji Medialnej

Od 1 października do 10 listopada 2015 r. trwa rejestracja uczestników i uczestniczek do III edycji Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej (WTEM), organizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska. Jest to konkurs skierowany do uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie tradycyjnych i nowych mediów. Jego celem jest propagowanie edukacji medialnej i informacyjnej oraz kształtowanie świadomych użytkowników mediów.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów. Pierwszy, realizowany do 30 listopada 2015 r., to przygotowywany w grupie liczącej od 3 do 5 osób projekt na jeden z trzech zaproponowanych tematów, związanych z motywem przewodnim tegorocznego konkursu: bezpieczeństwem i prywatnością w sieci. Na drugim etapie członkowie najwyżej ocenionych zespołów indywidualnie rozwiążą test on-line (luty 2016), najlepsi natomiast spotkają się podczas zawodów finałowych w Warszawie (kwiecień 2016).

Główną nagrodą w III edycji WTEM jest indeks na dowolny kierunek stacjonarnych studiów licencjackich prowadzonych przez Collegium Civitas oraz zwolnienie z opłat czesnego przez okres jednego roku. Jeżeli laureat pierwszego miejsca będzie osobą spoza Warszawy, Collegium zapewnia również miejsce w domu studenckim i zwolnienie z opłat za mieszkanie w nim przez okres jednego roku.

Uczestników zgłaszają opiekunowie – nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy kultury, którzy muszą wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem edukacjamedialna.edu.pl/wtem. Każdy opiekun może zgłosić dowolną liczbę zespołów. Na stronie można znaleźć również informacje o konkursie: tematy projektów do realizacji na I etapie i wymagania stawiane uczestnikom, harmonogram oraz regulamin konkursu, a także poradnik-samouczek dla uczestników i opiekunów WTEM. Doskonałą pomocą w przygotowaniu się do zmagań turniejowych są zasoby serwisu edukacjamedialna.edu.pl, przede wszystkim moduły dydaktyczne: edukacjamedialna.edu.pl/lekcje.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt mailowy: Paulina Ołtusek, paulinaoltusek@nowoczesnapolska.org.pl lub telefoniczny: 22 621-30-17.