Konsorcjum Koha. Już jest!

W maju 2015 roku z inicjatywy bibliotek Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Politechniki Krakowskiej zostało utworzone ogólnopolskie Konsorcjum Koha. Celem zrzeszonych instytucji jest realizacja zadań związanych z przystosowaniem, wdrożeniem oraz rozwojem otwartego systemu bibliotecznego Koha. Współpraca partnerów Konsorcjum dotyczy wymiany wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnej implementacji i obsługi systemu Koha oraz wspólnego aplikowania o fundusze krajowe i europejskie na rzecz rozwoju Konsorcjum i jego narzędzi.

Instytucje partnerskie Konsorcjum Koha to Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum NUKAT.

Pierwsze spotkanie konsorcjantów i partnerów odbędzie się w dniach 27-28 października 2015 r. w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Na środę 28 października zaplanowane zostało także spotkanie dotyczące utworzenia Centrum Kompetencji Zawodowych. Celem CKZ jest opracowanie i świadczenie usługi eksperckiej polegającej na kompleksowym wsparciu doradczym, edukacyjnym i wdrożeniowym instytucji planujących implementację oraz już pracujących w systemie Koha.

Informacje o działaniach Konsorcjum Koha oraz Centrum Kompetencji Zawodowych będą zamieszczane na stronie: https://konsorcjumkoha.wordpress.com/.

Nadesłała dp EBIB: Aneta Januszko-Szakiel, Dyrektorka Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego