X FMB już za nami, XI FMB już za rok…

Tegoroczne jubileuszowe X Forum Młodych Bibliotekarzy odbyło się pod hasłem „Zakochaj się w bibliotece”. Uczestnicy mieli okazję poznać aż cztery biblioteki: Bibliotekę Narodową, Centralną Bibliotekę Wojskową, Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz wziąć udział m.in. w sesjach eksperckich, warsztatach. W prezentowanych wystąpieniach przewijały się trzy główne problemy:

  • prelegenci zwrócili uwagę na coraz większe wymagania stawiane pracownikom bibliotek, pożądane cechy, np. komunikatywność i umiejętności, m.in. znajomość języków obcych i nowych technologii; zachęcali do ciągłego uczenia się, przypomnieli ideę „uczenia się przez całe życie” (LLL – Lifelong Learning),
  • bibliotekarze podkreślali ogromne znaczenie wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zarówno w Polsce, jak i za granicą, pokazywali, jak wiele można się nauczyć poprzez nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji w środowisku bibliotekarskim (ułatwiają to staże, stypendia, granty),
  • prelegenci mówili o konieczności dostrzeżenia i wykorzystania potencjału osób pracujących w bibliotekach i wykorzystaniu nawet nietypowych umiejętności bibliotekarzy w celu rozwijania ciekawej oferty dla użytkowników.

Spotkanie młodych bibliotekarzy udowodniło, że dostrzegają oni zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości, reagują na te zmiany, starają się wykazywać elastyczność i kreatywność wobec oczekiwań czytelników. Dbają o swój rozwój osobisty i zawodowy, uczestnicząc w kursach, stażach, konferencjach i umiejętnie wykorzystują zdobytą wiedzę w swojej pracy.

Kolejne forum już za rok – we wrześniu w Opolu.

Nadesłała: J. Sendecka