40-lecie działalności naukowej i dydaktycznej IBIN UŚ

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w uroczystości jubileuszu 40-lecia działalności naukowej i dydaktycznej. W części oficjalnej przewiduje się m.in. wykład „Publiczne usługi informacyjne a indywidualne zarządzanie informacją” dr. hab. Remigiusza Sapy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz spotkanie pracowników Instytutu ze studentami i absolwentami. Uroczystość rozpocznie się 16 października 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, sala Rady Wydziału, 5. piętro). Od godz. 16.00 planowane jest spotkanie absolwentów.
Zgłoszenie uczestnictwa należy kierować do 10 października na adres jolanta.szulc@us.edu.pl, tel. 32 2009318 lub listem tradycyjnym na adres: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.
Nadesłała: Jolanta Szulc