Stypendium na konferencję w Rostocku

EBIB otrzymał informację na temat konkursu o stypendium finansujące udział w Niemiecko-Polskiej Konferencji „Przyszłość pomieszczeń bibliotecznych – biblioteki w XXI wieku” w Rostocku, 23.09.2015–25.09.201.

Od wielu lat istnieje zażyła wymiana specjalistyczna między bibliotekami publicznymi i naukowymi niemieckiego kraju związkowego Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz polskiego województwa zachodniopomorskiego. Tegoroczna wspólna konferencja na temat „Przyszłość pomieszczeń bibliotecznych – biblioteki w XXI wieku” odbywa się od 23.09. do 25.09.2015 w Rostocku. Konferencja zostanie sfinansowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Rostocku wspólnie z Niemieckim Stowarzyszeniem Bibliotekarzy (DBV) i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Niemieckich (VdB) oraz przed Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zostaną rozdane trzy stypendia dla każdego kraju na udział w trzydniowej konferencji specjalistycznej. Stypendium obejmuje koszty udziału w wydarzeniu oraz zwrot kosztów podróży.

Informacje na temat programu warsztatów „Od pomieszczenia do przestrzeni naukowej” znajdą Państwo pod poniższym adresem: http://web10.ub.uni-rostock.de/fbwiki/Fortbildung:Workshop_””’Vom_Raum_zum_Lernraum””’_-_2015/09/25

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do młodych pracowników bibliotek obu krajów. W ramach stypendium wymagane jest napisanie krótkiego sprawozdania z konferencji, które zostanie później opublikowane.

Proszę przesyłać podania drogą elektroniczną do 8.09.2015 wraz z krótką informacją dotyczącą przebiegu pracy zawodowej i fachowym zainteresowaniu konferencją.

Podania z Polski proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: dagmara.budek@pum.edu.pl.