Prezentowanie on-line zbiorów bibliotek cyfrowych – seminarium

Centrum Promocji Informatyki zaprasza na seminarium połączone z warsztatami „PREZENTOWANIE ON-LINE ZBIORÓW BIBLIOTEK CYFROWYCH (ogólnych i naukowych)”. Seminarium odbędzie się w Warszawie 7 października 2015 r.

Posiadając dobry materiał cyfrowy, możemy go udostępnić w sposób inspirujący i zachęcający do dalszej lektury, a nawet badań. W trakcie seminarium przestawiamy dobre praktyki na tym polu i zachęcamy do intensywnego nawiązywania kontaktu z użytkownikiem naszego serwisu. Uczestnicy zgłaszający się na seminarium są zachęcani do przesyłania do CPI pytań i problemów, które staną się podstawą konsultacji i dyskusji, prowadzonych po wykładach. Ponadto przeprowadzimy zajęcia o charakterze warsztatowym, dzieląc uczestników na grupy i powierzając każdej z nich proste zadanie praktyczne. Grupy będą prezentowały swoje wyniki ogółowi uczestników. Orientacja seminarium jest więc maksymalnie praktyczna.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu mogą Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/pozb2/formularz_pr10.php

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/pozb2/index.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

e-mail: pr@konferencja.com.pl