Rusza projekt „OKO świat dzieci. Wyprawa w przestrzeń książki”

Ośrodek Książki Obrazkowej (OKO, ul. Braci Wieniawskich 5) Miejskiej Biblioteki Publicznej rusza z projektem „OKO na świat dzieci. Wyprawa w przestrzeń książki” łączącym cykl wystaw i warsztatów artystów dla czytelników.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, ale też do ich rodzin (wielopokoleniowość i integracja). Do Lublina przyjadą i spotkają się z czytelnikami artyści ilustratorzy cieszący się najwyższym uznaniem – Maria Ekier, Daniel de Latour, Marta Ignerska oraz Romana Romanyszyn i Andrij Łesiv. Dobór artystów nie jest przypadkowy, ponieważ każdy z nich w swojej twórczości zajmuje się innym rodzajem przestrzeni książki obrazkowej. Maria Ekier i Daniel de Latour w ilustracji książkowej stosują GEST malarski. Podczas warsztatów dzieci i młodzież nauczą się nakładania plamy barwnej i tworzenia z niej ilustracji do wybranego tekstu lub tematu. Marta Ignerska oraz Romana Romanyszyn i Andrij Łesiv to młodzi AWANGARDOWI graficy, nagradzani na światowych konkursach. Warsztaty z nimi mają pokazać dzieciom i młodzieży siłę wyobraźni artystów i zachęcić do podejmowania samodzielnych twórczych decyzji. Każda z ekspozycji przewidziana jest na dwa tygodnie w terminie od 7 września do 30 października 2015 roku. Każdy artysta poprowadzi również w tym czasie warsztaty ilustratorskie.

07.09.2015 – Maria Ekier

„Złotouste zero w zenicie”

21.09.2015 – Daniel de Latour

„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prywatnych i sześciu lewych)”

05.10.2015 – Marta Ignerska

„O wiadukcie kolejowych, który chciał zostać mostem nad rzeką”

19.10.2015 – Romana Romanyszyn i Andrij Łesiv

„The war that changed rondo”

Celem projektu jest rozbudzenie i rozwijanie, zwłaszcza wśród osób nieprzekonanych, nawyku czytania i umiejętności łączenia treści wizualnych i literackich w książce oraz bliskiego kontaktu ze współczesną literaturą dziecięcą. – Wybrana do projektu książka obrazkowa pozwala badać i prezentować książkę dla dzieci i młodzieży na wielu płaszczyznach: plastycznej, literackiej, edukacyjnej. Chcemy, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, mógł mieć kontakt z literaturą na różnych poziomach – mówi Krystyna Rybicka, koordynatorka projektu.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015. 

Patronat nad wydarzeniem sprawują: Polska Sekcja IBBY, Kwartalnik RYMS, Kurier Lubelski, TVP Lublin, Radio Lublin oraz Radio Centrum.