Elektroniczne Źródła Informacji – kurs dokształcający

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w Kursie dokształcającym specjalnym „ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI”, który odbędzie się w dniach 21-23 października 2015.


Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w Kursie dokształcającym specjalnym „ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI”, który odbędzie się w dniach 21-23 października 2015.

Ramowy program kursu obejmuje:

 • Modele dostępu do książek i czasopism elektronicznych
 • Ewaluacja dorobku publikacyjnego w szkole wyższej – narzędzia, metody
 • Open Access – serwisy, polityka wydawców
 • Konsorcja i licencje krajowe dla e-czasopism
 • Wyszukiwanie wieloaspektowe w wybranych e-serwisach
 • Technologie wspomagające zarządzanie i dostęp do e-źródeł informacji
 • Wyszukiwarki zasobów naukowych
 • Wybrane zagadnienia prawa autorskiego
 • Zwiedzanie nowoczesnego budynku Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Uczestnictwo w kursie będzie potwierdzone certyfikatem.

Cena kursu:

700 PLN brutto – w przypadku, gdy instytucja skierowująca zgłasza jednego uczestnika;
650 PLN brutto – w przypadku, gdy instytucja skierowująca zgłasza więcej niż 1 osobę.

Opłata za kurs zostanie udokumentowana fakturą za świadczenie usługi zwolnionej z podatku VAT na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt. 26 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Opłata za kurs obejmuje:

 • koszty organizacyjne
 • uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach w laboratorium komputerowym (każdy z uczestników ma do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe)
 • zeszyt ćwiczeń w wersji drukowanej
 • certyfikat – świadectwo ukończenia kursu
 • wycieczkę z przewodnikiem po Wrocławiu (najciekawsze miejsca i zabytki miasta)
 • poczęstunek w przerwach zajęć (kawa, herbata, napoje zimne)

Koszty noclegów, wyżywienia oraz podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Rekomendujemy Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego, Recepcja hotelowa tel. 71 322 92 68, Administracja 71 321 95 02, e-mail: wroclaw@oupis.plpl, www.wroclaw.oupis.pl

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmujemy do dnia 5 października 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej: http://www.biblioteka.pwr.wroc.pl/2764518,161.dhtml

Kontakt: mgr Mirosław Garbacz
e-mail: miroslaw.garbacz@pwr.edu.pl
tel.: 71 320 34 12; 71 320 35 09
fax: 71 328 32-45

Nadesłała: Agnieszka Wolańska