Kampania: Dziady Kultury

Kampania Dziady Kultury trwa nadal. Zaproponowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego wyrównanie wynagrodzeń to krok w dobrym kierunku, jednak niewystarczający, mówią pracownicy małopolskich muzeów i bibliotek.

Sekcja Instytucji Kultury
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
31-011 Kraków, pl. Szczepański 5

Kraków, 26 czerwca 2015 r.

Informacja prasowa

Kampania: Dziady Kultury. Zaproponowane wyrównanie wynagrodzeń, to krok w dobrym kierunku, jednak niewystarczający.

Po konsultacjach przeprowadzonych wśród pracowników małopolskich muzeów i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Sekcja Instytucji Kultury Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zaapelowała do Marszałka Województwa, aby zarekomendował dyrektorom podległych mu instytucji o przeznaczenie całości zaproponowanej kwoty na regulacje wynagrodzeń zasadniczych.

Z zebranych opinii pracowników jasno wynika, że zaproponowane środki są zbyt skromne i przeznaczenie z nich 25% na fundusz motywacyjny w instytucjach o najniższych zarobkach nie będzie motywowało, a frustrowało pracowników.

Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, nie kryją rozczarowania i tak komentują propozycję: „Od lat mamy marne, wręcz upokarzające pensje – bo jak inaczej nazwać 1439,39 zł dla kustosza z tytułem doktora? Dodatkowe 150 zł nie wpłynie znacząco na poprawę jakości naszego życia.”

Propozycja Marszałka nie zmniejszyła również dysproporcji w wynagrodzeniach w wojewódzkich instytucjach kultury. Różnica między średnimi zarobkami w poszczególnych instytucjach wynosi obecnie blisko 1 800 zł.

Wielozakładowy spór zbiorowy trwa i w dalszym ciągu aktualne są postulaty zwiększenia o 500 zł wynagrodzeń zasadniczych z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r. oraz wypracowania rozwiązań, które – w perspektywie trzech najbliższych lat – pozwolą na uzyskanie średnich wynagrodzeń w instytucjach kultury, w kwocie podanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. 4 500 zł.

Od 16 czerwca protest Dziadów Kultury rozszerzył się na inne województwa – związkowcy z Małopolskiego wspólnie z tymi z Mazowieckiego oraz z muzeami ze Śląska powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Muzealników i Pracowników Innych Instytucji Kultury. Protest może zostać przekształcony w akcję ogólnopolską.

Więcej informacji na www.dziadykultury.wordpress.com.
W razie pytań, uwag i komentarzy prosimy o kontakt:

tel.: 602 667 104
Andrzej Rybicki – Przewodniczący Rady Sekcji Pracowników Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność” Region Małopolska
lub
tel.: 503 680 936
Jacek Szczęsnowicz – Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Bibliotek Publicznych Region Małopolska