Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług. Konferencja BGPŚl

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług, która odbędzie się 15-16 października 2015 r. w Gliwicach.

Organizatorzy planują wymianę informacji i dyskusję nt. konieczności i możliwości wykorzystania w polskich bibliotekach systemów bibliotecznych następnej generacji, udostępnianych w modelu SaaS, nazywanych także platformami usług bibliotecznych (Library Services Platforms).