Zaproszenie do publikowania w „Bibliotece i Edukacji”

Redaktorka  czasopisma „Biblioteka i Edukacja” wydawanego przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza autorów do współpracy. Periodyk ukazuje się co pół roku w formie elektronicznej, a opublikowane w nim artykuły są recenzowane.

Tematem przewodnim kolejnego numeru będzie „Potencjał ludzki bibliotek”. Szczegółowy zakres tematyczny jest następujący:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi: planowanie zasobów ludzkich, nabór pracowników, szkolenie, ocenianie pracowników, nagradzanie i motywowanie pracowników, kompetencje zawodowe, kształtowanie kariery zawodowej.
2. Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece: instytucjonalne, rynkowe, społeczno-prawne, demograficzne.
3. Psychologia pracy: cechy osobowości predestynujące do pracy w bibliotece lub wykluczające z jej wykonywania; wykrywanie i opis czynników stresogennych, źródła konfliktów, komunikacja międzyludzka.

Teksty można przesyłać do 30 września 2015 r. na adres: bie@libpost.up.krakow.pl. Dodatkowe informacje o czasopiśmie oraz dla autorów publikacji znajdują się na stronach: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/about; http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/about/submissions#authorGuidelines

Do EBIB zaproszenie przesłała: Magdalena Janas – kustosz dyplomowany, Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Neofilologii