Wykorzystywanie zdjęć pobranych z internetu na stronach WWW bibliotek – wyrok sądu w Kaliszu

Redakcja EBIB obiecała swoim czytelnikom kontynuację tematu sądowych rozstrzygnięć w sprawie wykorzystywania zdjęć pobranych z internetu na stronach WWW bibliotek  http://www.ebib.pl/?p=4495 . W portalu sądów powszechnych opublikowano kolejny wyrok w podobnej sprawie. Jest to wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu, sygn. akt: IC 1813/14. Uzasadnienie dostępne na stronie   http://orzeczenia.kalisz.so.gov.pl/content/$N/152505000000503_I_C_001813_2014_Uz_2015-03-11_002.

Sąd oddalił powództwo przeciwko bibliotece, wskazując m.in. że: Całokształt okoliczności sprawy wskazuje, że powódka świadomie wykorzystuje brak jednoznacznej i wyraźnej informacji o swoim autorstwie utworów fotograficznych zamieszczonych w Internecie, które nie są dostatecznie zabezpieczone technicznie przed rozpowszechnianiem bez jej wiedzy i zgody, co można oceniać w kategorii nadużycia prawa podmiotowego z art. 5 k.c. Skoro bowiem powódka zdecydowała się na upublicznianie fotografii jej autorstwa bez opisania każdorazowo każdego zdjęcia swoim imieniem i nazwiskiem, czyli anonimowo, to powinna chociażby dołożyć należytej staranności w zabezpieczeniu tych zdjęć przed niekontrolowanym powielaniem.

Komentarz do wyroku opublikowany na stronach Gazety Prawnej  http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/863245,autor-zdjec-publikowanych-w-internecie-powinien-byc-wskazany.html