„Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność” – szkolenia w Książnicy Kopernikańskiej

Książnica Kopernikańska w Toruniu od kwietnia do października 2015 r. będzie realizowała cykl szkoleń pt.

„Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność”

na które serdecznie zapraszamy pracowników merytorycznych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego oraz bibliotekarzy Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Szkolenia są dofinansowane przez Instytut Książki.

Realizację zadania zainicjują „Warsztaty kreatywnego myślenia” – przeznaczone dla wszystkich uczestników projektu. W ich trakcie bibliotekarze poznają zasady kreatywnego rozwiązywania problemów, nauczą się przełamywać schematy w pracy zawodowej, zdobędą praktyczną wiedzę na temat technik rozwijających kreatywne myślenie oraz przećwiczą ich zastosowanie. Po zdobyciu tych umiejętności będą rozwijać swój potencjał twórczy, wybierając jedno z następujących pięciu szkoleń:

  1. „Nowatorska promocja czytelnictwa” (2 dni szkoleniowe),
  2. „Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych” (2 dni szkoleniowe),
  3. „Warsztaty twórczej pracy z bajką” (2 dni szkoleniowe),
  4. „Plastyczne inspiracje do pracy warsztatowej z czytelnikami” (3 dni szkoleniowe),
  5. Wyjazd studyjny do Mediateki Start Meta, biblioteki „Przystanek Książka” oraz bibliotek samorządowych w: Łomiankach, Grodzisku Mazowieckim i Włocławku (2 dni szkoleniowe).

Więcej informacji

Terminy

Zapisy

Nadesłała: B. Antczak-Sabala