„Podkarpackie Studia Biblioteczne” – przyjmowanie artykułów

Do 20 kwietnia 2015 r. przesyłać można artykuły do jedynego na Podkarpaciu recenzowanego czasopisma naukowego z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Redakcja „Podkarpackich Studiów Bibliotecznych” serdecznie zaprasza do przesyłania artykułów do kolejnego, czwartego już numeru rocznika „Podkarpackie Studia Biblioteczne”.

„Podkarpackie Studia Biblioteczne” to otwarte, elektroniczne czasopismo naukowe (recenzowane) poświęcone zagadnieniom z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komunikacji, które dostępne jest na stronie http://psb.ur.edu.pl. To platforma wymiany doświadczeń oraz publikowania rozważań teoretycznych dla bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką z regionu Podkarpacia oraz całej Polski.

Na łamach PSB poruszana jest następująca tematyka:

  • współczesna problematyka bibliotekarstwa polskiego i zagranicznego,
  • historia książki, bibliotek i piśmiennictwa (zwłaszcza z regionu Podkarpacia),
  • informacja naukowa i źródła informacji,
  • najnowsze trendy praktyki bibliotecznej i komunikacji naukowej,
  • w formie komunikatów – informacje, sprawozdania z życia bibliotek, konferencji, imprez bibliotecznych,
  • recenzje publikacji z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Do publikowania w PSB zapraszamy zarówno bibliotekarzy, jak i pracowników naukowych oraz doktorantów nauk bibliologicznych i pokrewnych – mówi dr Bożena Jaskowska, redaktor naukowy PSB. Interesuje nas wszechstronna tematyka, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych trendów w informacji naukowej i bibliotekarstwie, a także dziedzinowych zagadnień dotyczących regionu Podkarpacia.

Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Czasopismo – jako jedno z niewielu periodyków naukowych w Polsce – dostępne jest również w formatach mobilnych. Według aktualnego wykazu czasopism naukowych MNiSW, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” mają 2 punkty, tytuł rejestrowany jest także w Directory of Open Journals.

Szczegóły dostępne są na stronie www czasopisma: http://psb.ur.edu.pl.