Wykorzystywanie zdjęć pobranych z Internetu na stronach WWW bibliotek – wyrok sądu w Zielonej Górze

Redakcja EBIB w trybie dostępu do informacji publicznej uzyskała dostęp do uzasadnienia wyroku w sprawie sądowej wytoczonej przeciwko jednej z bibliotek pedagogicznych. Tło sprawy jest bardzo interesujące i z tego, co donoszą nam nasi czytelnicy, może być ciekawe dla wielu bibliotek, nie tylko pedagogicznych. Biblioteka na potrzeby informacji o organizowanym spotkaniu poświęconym życiu i twórczości jednego z poetów wykorzystała na  swojej stronie WWW jego zdjęcie pochodzące z internetu.

 Wykorzystując to zdjęcie, biblioteka nie podała jego autora – tej informacji nie było stronie, z której pobrano obiekt. Autorka  jednak skierowała pozew przeciwko bibliotece, argumentując przede wszystkim, że fotografii użyto bez jej zgody i zapłaty należnych tantiem. Innymi słowy, wykorzystanie zdjęcia  nie mieściło się w zakresie dozwolonego użytku bibliotek, a zatem biblioteka, chcąc je wykorzystać, powinna zapytać autorkę o zgodę.  A w konsekwencji zawarcia umowy również zapłacić umówione wynagrodzenie.

Biblioteka nie zgodziła się z całością argumentacji, wskazując po pierwsze, że informacji o autorstwie i zastrzeżeniu zdjęcia nie było na stronie, z której zostało ono pobrane, a także, że działanie biblioteki pedagogicznej mieściło się w dozwolonym użytku z art. 27, czyli dozwolonym użytku edukacyjnym. Sąd Okręgowy oddalił powództwo autorki zdjęcia, uznając, że biblioteka działała w ramach dozwolonego użytku. Sprawa nie jest prawomocna, autorka zdjęć złożyła od wyroku odwołanie. Czekamy zatem na ciąg dalszy.  Czytelników zainteresowanych tematem prosimy o kontakt z redakcją EBIB.