Ilościowe i jakościowe metody badania satysfakcji użytkowników bibliotek

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP planuje  na przełomie kwietnia i  maja 2015 r. realizację bezpłatnych webinariów poświęconych zagadnieniom ilościowych i  jakościowych metod badania satysfakcji użytkowników bibliotek. Proponowane tematy webinariów:

  • Badania ankietowe – kwestionariusz ankiety dla wszystkich typów bibliotek – projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek.
  • Metoda SERVQUAL.
  • Metoda Mystery Shopping.
  • W trakcie webinariów zaprezentowane zostaną narzędzia, metodologia oraz przykłady wyników badań satysfakcji użytkowników bibliotek.

Osoby zainteresowane udziałem w webinariach prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.
Zebrane za pomocą ankiety informacje posłużą organizatorom do ustalenia optymalnych dla Państwa godzin realizacji spotkań i zebrania grupy uczestników. Ze względów technicznych grupy nie mogą liczyć więcej niż 50 osób. Zapraszamy do wypełniania ankiety zamieszczonej pod tym linkiem.

Redakcja serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP