Negocjacje na temat redukcji obowiązkowego egzemplarza bibliotecznego (EO)

Newsletter PIK podaje:

Postępy w negocjacjach na temat redukcji obowiązkowego egzemplarza bibliotecznego (EO)
Minister prof. Małgorzata Omilanowska zaprosiła interesariuszy zmiany rozporządzenia o obowiązkowym egzemplarzu bibliotecznym, w tym przedstawicieli PIK, na rozmowy przy „okrągłym stole”.

Mediatorem na spotkaniu w dniu 5.12 była sama Minister przy wsparciu ze strony Pani Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, dr Ziny Jarmoszuk. Osiągnięto porozumienie korzystne dla wszystkich stron. Uzgodniono redukcję liczby EO w myśl przygotowanego projektu zmiany rozporządzenia w sprawie uprawnionych bibliotek, o którym informował Departament Mecenatu Pastwa na spotkaniu w maju br. Jednocześnie piętnastu bibliotekom z dotychczasowej listy uprawnionych będzie zagwarantowany dostęp do nowości wydawniczych poprzez System Academica Biblioteki Narodowej. Dostęp na warunkach odczytu na miejscu w bibliotece przez jednego użytkownika. Poinformujemy Państwa o terminie konsultacji projektu zmiany rozporządzania.