Dolnośląska Szkoła Wyższa uruchomiła repozytorium instytucjonalne

Wybrane artykuły, książki, rozprawy naukowe, raporty i ekspertyzy doktorantów oraz pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej będą udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego. Uczelnia uruchomiła repozytorium instytucjonalne (oPUB), którego celem jest promocja, upowszechnianie i przechowywanie utworów naukowych i dydaktycznych w formie elektronicznej.Repozytorium instytucjonalne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej służy do udostępniania utworów naukowych, których autorami są pracownicy oraz doktoranci DSW. Przeglądanie zbioru i pobieranie materiałów nie wymaga rejestracji ani opłat. Udostępnione teksty widoczne będą z czasem również z poziomu naukowych wyszukiwarek takich jak Google Scholar.

Wdrożenie instytucjonalnego repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej współfinansowane jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę.

Tego typu rozwiązania posiada większość uczelni za granicą i znaczna liczba polskich uczelni publicznych. Uczelnie uruchamiają repozytoria jako instytucjonalną infrastrukturę dla udostępniania publikacji swoich pracowników. Ten model komunikacji naukowej określa się jako „zieloną drogę” otwartego dostępu (ang. green open access). Repozytoria pozwalają na efektywne i szybkie udostępnianie wyników badań, w szczególności tych badań, które realizowane są ze środków publicznych.

Z udostępnionych prac mogą korzystać wszyscy zainteresowani, nie tylko uczeni, ale także nauczyciele, dziennikarze czy osoby chcące pogłębić wiedzę z zakresu różnych zagadnień.

Otwarte komunikowanie jest ważne w naukach społecznych. Dzięki open access możemy dzielić się rezultatami (wynikami) badań i uczestniczyć w dyskusjach dotyczących praktyki społecznej i to nie tylko stricte naukowych. Powstające w naszej Uczelni repozytorium traktujemy jako podstawowe narzędzie tak pojmowanej otwartości publikacyjnej – podkreśla prof. DSW dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, Prorektor ds. Nauki.

Przeglądanie i pobieranie zamieszczonych artykułów, książek, publikacji i rozpraw naukowych, ekspertyz i raportów nie wymaga rejestracji. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne. Utwory zamieszczone w oPUB mogą być wykorzystywane przez użytkowników w zakresie dozwolonego użytku zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Repozytorium instytucjonalne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oPUB zostało oficjalnie otwarte 16 grudnia 2014 r. i jest dostępne pod adresem: http://opub.dsw.edu.pl

Szczegółowe informacje:

Dawid Frik – rzecznik prasowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
tel. kom. 609 929 464
e-mail: rzecznik@dsw.edu.pl
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9, 53 – 609 Wrocław