WIPO – debatuje także o bibliotekach

W dniach 8-12 grudnia w Genewie obraduje Stały Komitet ds. Praw Autorskich Światowej  Organizacji Własności Intelektualnej. Jednym z tematów posiedzenia jest dozwolony użytek bibliotek i archiwów. Zgodnie z kalendarzem, we środę po południu (do obejrzenia na http://www.wipo.int/webcasting/en/) prof. Kennet Crews będzie prezentował opracowanie dotyczące tego tematu (raport). Jest to zaktualizowana wersja raportu przygotowanego przez tego samego autora w 2008 r.

Na posiedzeniu  obecne są organizacje bibliotekarskie, w tym EIFL reprezentowana przez Teresa Hackett, EIFL-IP Programme Manager, Barbarę Szczepańską i Hasmik Galystan z  Armenii https://twitter.com/T_Hackett/status/542001083531689985 .

O wcześniejszych dyskusjach Stałego Komitet ds. Praw Autorskich Światowej informowaliśmy:
http://www.ebib.pl/?p=3014
http://www.ebib.pl/?p=2956
http://www.ebib.pl/?p=2904