Głos bibliotek w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W odpowiedzi na ogłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacje społeczne projektu zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/projekt-zmiany-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych-zostal-skierowany-do-konsultacji-publicznych-671.php wpłynęło ponad 50 stanowisk (dostępne na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/245196/katalog/245202). Wśród nich jest również wspólne stanowisko organizacji bibliotekarskich:  Stowarzyszenia EBIB, SBP, Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Zakres zmian ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku bibliotek był tematem Forum Prawa Autorskiego, o którym pisaliśmy już kilkakrotnie np. http://www.ebib.pl/?p=3698, http://www.ebib.pl/?p=1867 .

Projekt nowelizacji zawiera regulacje dotyczące istotnych kwestii bibliotecznych: tantiem za wypożyczenia (PLR), zmiany art. 27 i 28, implementacji dyrektywy o dziełach osieroconych jak również prawa cytatu i dozwolonego użytku informacyjnego.

Przygotowała Barbara Szczepańska