80 Czytaków dla bibliotek publicznych

druga edycja projektu szansą dla kolejnych bibliotek

Larix

Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Larix” Im. Henryka Ruszczyca już po raz drugi zaprasza biblioteki publiczne do udziału w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014”. Ubiegłoroczna edycja projektu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród bibliotek.

Tegoroczny projekt skierowany jest w sposób szczególny do bibliotek z małych miejscowości, w których osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do kultury. Biblioteki mogą w ramach projektu otrzymać nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Urządzenie to będzie mogło być wypożyczane przez biblioteki osobom z wadą wzroku wraz z książkami audio ze zbiorów biblioteki. Jeśli biblioteka nie posiada obecnie takich książek, otrzyma je nieodpłatnie od Stowarzyszenia „Larix”, które od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Cyfrowe zbiory książki mówionej tworzone przez Stowarzyszenie są rokrocznie uzupełniane o nowe pozycje. Obecnie Stowarzyszenie posiada ich już ponad 900. Biblioteki współpracujące ze Stowarzyszeniem są na bieżąco informowane, o możliwości bezpłatnego otrzymania nowych książek.

MKiDN

Projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014” jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje o projekcie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie Stowarzyszenia „Larix” www.stowarzyszenielarix.pl w dziale „Projekty”.