Konwersatoria bibliotekoznawcze

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, dr Andrzej Buck, zaprasza na cykl spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych, których harmonogram został umieszczony poniżej.

Konwersatoria bibliotekoznawcze – plan spotkań na rok akademicki 2014/2015

23 październik 2014 r., ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), Sacrum. Między Księgą a Słowem

26 listopada 2014 r., prof. zw. dr hab. Stanisław Bereś (Uniwersytet Wrocławski), Uścisk pytona, czyli Miłosz contra Kolumbowie

17 grudnia 2014 r., dr Katarzyna Taborska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Pogranicza prasy. Prasa pograniczy

21 stycznia 2015 r., dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), Rynek wydawniczy w Polsce od 1990 roku. Wydawcy, książki, prasa

18 lutego 2015 r., dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr.  (Uniwersytet Wrocławski), Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w PRL-u (z warsztatu badacza)

18 marca 2015 r., dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Lokalny nadzór prasowy w latach 1918-1939: struktura, podstawy prawne, kompetencje

15 kwietnia 2015 r., prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rola multimediów w komunikacji i praktykach czytelniczych osób niesłyszących

20 maja 2015 r., prof. dr hab. Andrzej Linert (Uniwersytet Jagielloński), Biblioteka i teatr

Wykłady połączone z dyskusją będą się odbywać w Klubie Pro Libris WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Dwie pierwsze prelekcje rozpoczną się o godzinie 9.30, natomiast o godzinie późniejszych spotkań będziemy informować w osobnych komunikatach zamieszczonych na stronie internetowej www.wimbp.zgora.pl.

Serdecznie zapraszamy!
dr Andrzej Buck – Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze
dr Przemysław Bartkowiak