Wakacje, a po wakacjach… Demontaże Literatury w Galerii Książki

„Historia o człowieku, który uparcie pisze…”

22 października o godz. 18:00 w bibliotecznej auli będzie miała miejsce powakacyjna odsłona Demontaży Literatury. Przez trzy kwadranse naszym i Państwa gościem będzie dr Tomasz Kunz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dokona „możliwie zwięzłej próby wyjaśnienia, dlaczego warto czytać wiersze Marcina Świetlickiego”.

Minęło ponad dwadzieścia lat od ukazania się Zimnych krajów, poetyckiego debiutu Marcina Świetlickiego, twórcy, na którego dorobek składa się dzisiaj ponad pół tysiąca wierszy: dziesięć osobnych książek poetyckich i ponad sto utworów rozproszonych lub wcześniej niepublikowanych, zebranych w wydanym w 2011 roku przeszło sześciuset stronicowym tomie. Minął czas – często gorących i zażartych – sporów o artystyczną rangę i wartość tej twórczości. Świetlicki jest poetą uznanym i nagradzanym (otrzymał m.in. w 2012 roku Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius za całokształt twórczości poetyckiej, a w tym roku Nagrodę Literacką Gdynia za najnowszy tom wierszy zatytułowany Jeden). Nie sposób już dzisiaj kwestionować tego, że autor Schizmy ma zapewnione trwałe miejsce nie tylko w historii najnowszej poezji polskiej, ale w historii polskiej poezji w ogóle, że jego wiersze stały się częścią polskiej tradycji literackiej. Na czym jednak polega oryginalność i siła twórczości Marcina Świetlickiego, a przed wszystkim, jakie pożytki dla dzisiejszego czytelnika płyną z lektury jego wierszy? Próbie odpowiedzi na te pytania poświęcona będzie kolejna edycja „Demontaży literatury”.

Przypominamy, że Demontaże Literatury to projekt realizowany przez GALERIĘ KSIĄŻKI w Oświęcimiu wspólnie z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzy kwadranse i nie dłużej trwają rozmowy o literaturze, a ideą przewodnią comiesięcznych spotkań jest spojrzenie na teksty literackie z nowych perspektyw i umożliwienie przybyłym na spotkanie aktywnego uczestniczenia, które zwykle przeradza się w dyskusję porywającą nie tylko osoby związane z literaturą.

Zaprasza Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.

Nadesłała: A. Mirek