Digitalizacja potwierdzona przez sąd

12 września 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie dotyczącej digitalizacji książek C-117/13. O tle sprawy pisaliśmy w komunikacie Jeszcze raz o końcówkach terminali http://www.ebib.pl/?p=3207. Sprawa dotyczyła interpretacji art. 5 ust. 3 lit. n) Dyrektywy 2001/29/WE.

W wyroku Trybunał potwierdził czerwcowe stanowisko rzecznika generalnego, biblioteki mają prawo do digitalizacji zbiorów chronionych prawem autorskim i udostępniania ich na terminalach, również tych książek, które są dostępne na rynku w formie cyfrowej (dostępne na podstawie umowy licencyjnej), ale biblioteka z tej oferty nie korzysta.

Sąd orzekł, iż w ramach art. 5 ust. 3 lit. n), odnoszącym się do bibliotek nie mieści się wydruk oraz zapisywanie na kluczu USB udostępnianych na terminalach zbiorów, ale równocześnie wskazał, iż ten rodzaj działań mieści się w innym artykule dyrektywy, dotyczącym dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie musi się jednak wiązać z wypłatą godziwej rekompensaty i nie może powodować nieuzasadnionej szkody dla uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich. Jeśli w przepisach krajowych takie możliwości zostaną przewidziane, użytkownicy będą mogli kopiować lub drukować książki dostępne na terminalach.

Choć na pogłębioną interpretację wyroku musimy jeszcze poczekać, to jego tezy są bardzo ważne, również dla polskich bibliotek. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości jest bowiem ramą interpretacyjną dla krajowych porządków prawnych. Wydaje się, że największe trudności interpretacyjne będą związane z możliwością kopiowania i wysokością godziwej rekompensaty. Co prawda papier i klucze USB są w Polce objęte opłatami reprograficznymi, które mają rekompensować kopiowanie w ramach dozwolonego użytku osobistego, ale można przypuszczać, że zarówno wysokość opłat jak i kwestia uiszczania ich przez biblioteki, będzie przedmiotem żywej dyskusji.