Międzynarodowa Rada Nauki popiera Open Access

Międzynarodowa Rada Nauki (International Council for Science) w specjalnym oświadczeniu uznała Open Access za kluczowy mechanizm gwarantujący rozwój nauki. W oświadczeniu zamieszczono także pięć najważniejszych założeń OA oraz dwanaście wskazówek, które mają pomóc w realizowaniu idei otwartego dostępu do nauki. Treść artykułu.